Veelgestelde vragen

Ertoe doen

Contact

FAQ Veelgestelde vragen

Hier vind je een aantal antwoorden op veelgestelde vragen.


Kan iedereen vrijwilliger worden?

Er zijn veel verschillende soorten vrijwilligerswerk, die er voor zorgen dat mensen op hun eigen wijze actief kunnen zijn. De organisaties op deze website zijn op zoek naar zelfstandige vrijwilligers die bij mensen in de thuissituatie actief zijn op het gebied van welzijn. Bent u op zoek naar ander vrijwilligerswerk, kijk dan ook eens op de vacaturebank van Apeldoorn Pakt Aan

 

Aan wie geef je als vrijwilliger hulp?

Als vrijwilliger geef je ondersteuning aan mensen die niet in staat zijn zelf hulp te regelen. De hulpvrager kan geen of onvoldoende beroep doen op het eigen netwerk en heeft niet zelf de financiële middelen om ondersteuning in te kopen. De vrijwillige hulp op Ertoe-doen dient als vangnet.

 

Waar vind ik de vacatures?

Deze site is niet bedoeld als vacaturebank. Vrijwilligers kunnen op deze site direct in contact komen met organisaties die hen aanspreken. Vervolgens kijkt de organisatie samen met de vrijwilliger wat er mogelijk en gewenst is. Hierbij staat de warme match tussen vrijwilliger en hulpvrager centraal.

 

Ik weet niet goed welke organisatie ik moet kiezen? Wat nu?

Het is altijd mogelijk om in contact te komen met de netwerkregisseur. Zij kijkt met u naar geschikte mogelijkheden binnen het totaalaanbod van vrijwilligerswerk. Wellicht is het belangrijk om eerst uw interesses en vaardigheden in kaart te brengen, voordat u een keuze kunt maken. Mocht zelfstandig vrijwilligerswerk niet tot de mogelijkheden behoren, dan verwijst ze door naar mogelijkheden voor begeleid vrijwilligerswerk.

 

Heb je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig?

Een organisatie kan daar om vragen. Een VOG wordt veelal aangevraagd indien er met kinderen of met mensen met een beperking wordt gewerkt. Bij de betreffende organisatie kunt u vragen of het aanvragen van een VOG noodzakelijk is en of de kosten voor een VOG worden vergoed.

 

Krijg je een onkostenvergoeding?

Uitgangspunt bij vrijwilligerswerk is dat u geen kosten maakt, anders dan de tijd die u investeert om naast de ander te staan. Een organisatie is niet verplicht om u een onkostenvergoeding aan te bieden. Doorgaans informeert de organisatie u over het bestaan van een onkostenvergoeding tijdens het intakegesprek.

 

Kan ik mij als vrijwilliger ook verder ontwikkelen?

Wij vinden het belangrijk dat u als vrijwilliger op een passende wijze wordt ondersteund. Deze ondersteuning kan direct gegeven worden door een coördinator die uw vragen beantwoordt of indirect door het aanbieden van deskundigheidsbevordering. Zie voor het Apeldoornse aanbod de Vrijwilligersacademie. Ook kunt u ervaringen met anderen delen en dilemma’s met beroepskrachten bespreken.

 

Mag ik vrijwilligerswerk doen met een uitkering?

U mag vrijwilligerswerk doen met een uitkering. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en om uw sociale contacten te onderhouden. Maar als u betaald werk zoekt, dan mag vrijwilligerswerk uw re-integratie niet belemmeren. De voorwaarden die gelden als u vrijwilligerswerk wilt doen, zijn te vinden op de website van het UWV

 

Log in

Indien niet gekozen is voor twee staps authenticatie kun je het veld beveiligingscode leeglaten.

Contact netwerkregisseur

Stel een vraag of stuur een bericht:

Met dit formulier stuur je een e-mail naar Karin Gasseling, netwerkregisseur.

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com