Platformleden

Ertoe doen

Contact

Dit is een overzicht van de organisaties die aangesloten zijn bij het platform vrijwilligersorganisaties Apeldoorn. Achter elke naam staat een korte omschrijving waar de organisatie voor staat. Door op de naam van de organisatie te klikken ga je direct door naar hun eigen website.

 

AutoMobiel: Is dé oplossing voor ouderen en minder mobiele inwoners die zelf geen vervoer hebben. Naar een activiteit in het wijkcentrum, een doktersbezoek, op visite gaan of er gewoon even uit. Geselecteerde vrijwillige chauffeurs halen en brengen u met hun eigen auto van deur tot deur en lopen indien gewenst met u mee.


Apeldoorns Beraad van Kerken: De Apeldoornse kerken willen een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen welkom is ongeacht de traditie waaruit men afkomstig is om samen uitdrukking te geven aan je geloof en aandacht hebben voor de samenleving en onderlinge zorg.


Stichting Buddy to Buddy: helpt vluchtelingen uit een isolement te komen. Dit doen we door betrokken inwoners aan vluchtelingen te koppelen. Buddy to Buddy gaat uit van gelijkwaardigheid en organiseert laagdrempelig contact van mens tot mens. Eén persoon kan de link zijn naar onze samenleving en kan daarmee heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan. Maar voor beide kanten is contact een verrijking en geldt dat werelden worden vergroot.


Stichting Citypastoraat: is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie. Het inloophuis 'De Herberg' wil een plaats zijn, waar mensen elkaar kunnen ont­moeten, waar gelegenheid is om zich even terug te trekken uit de hektiek van het leven en de zorgen van alle dag, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, omdat ze er een luisterend oor vinden.


Stichting Da Capo: helpt migrantenvrouwen, kiest voor een integrale aanpak en biedt verschillende activiteiten die leiden naar sociale activering en werk. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan specifieke wensen en behoeften van deelnemers zodat zij optimaal hun kennis, vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen. Daarom volgt elke deelnemer een op maat gemaakt en uniek traject.


Dak- en thuislozenzorg Menorah: wil omzien naar kwetsbare mensen in onze directe omgeving, met name dak- en thuislozen. We voorzien in de meest basale behoeften zoals eten, kleding, persoonlijke verzorging (kapsalon) en hulp bij het vinden van onderdak. We hebben hiervoor een aantal maaltijden en inloopmomenten. Uiteindelijk willen we graag een relatie opbouwen met mensen die ook een steun in de rug of juist een hart onder de riem nodig hebben.


Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken: is er voor mensen die door een beperking niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar er graag op uit gaan. Samen maken onze fietsmaatjes fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning, die hen in staat stelt om naar eigen vermogen mee te fietsen.


Hfftig: is onderdeel van Stimenz en zet zich in voor jongeren van 13-23 jaar die vastlopen en met een duwtje of steuntje in de rug weer verder kunnen. Vrijwillige coaches gaan wekelijks aan de slag met jongeren om gedurende maximaal een jaar doelen te behalen.


Home-Start: is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met jonge kinderen. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij meer steun wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start wordt uitgevoerd door Stimenz.


Humanitas: biedt diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. Daarbij staan de humanistische uitgangspunten zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid centraal.


Stichting de Kap: biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep gedaan kan worden op de formele zorg of het sociale netwerk.


JobHulpMaatje: steunt werkzoekende mensen en helpt ze op weg naar (vrijwilligers) werk. Het verliezen van je werk is heftig. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger in je zoektocht naar werk. Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar te worden en (weer) mee te doen in de samenleving.


Kids College: helpt kwetsbare kinderen van 10-14 jaar om grenzen te verleggen en hun zelfbeeld te versterken. Met een programma van 24 zondagmiddagen per jaar, gedragen door enthousiaste gastdocenten die de kinderen meenemen in hun beroepspraktijk; helpen wij kinderen te ontdekken waar hun eigen talenten liggen.


De Klup: is een ontmoetingsplek. Wekelijks zijn er 30 activiteiten op het gebied van hobby en creativiteit, dans en zang, ontmoeting en sport. Deze worden begeleid door ruim 130 vrijwilligers en stagiaires. De Klup is een warme pleitbezorger voor mensen met een beperking en vrijwilligers.


Stichting Leergeld: is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen 'meedoen' met hun leeftijdgenootjes. Want nu meedoen is straks meetellen!


Leger des Heils (Gelderland): is er voor mensen die kampen met veel problemen op meerdere gebieden. Onze aanpak is gericht op herstel van het gewone leven. We werken vanuit een christelijke motivatie en verlenen zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen zonder helper.


De Luisterlijn: Wie anoniem wil praten over verdriet, eenzaamheid of zorgen, kan dag en nacht bij de Luisterlijn terecht voor een luisterend oor. De vrijwilligers van de Luisterlijn zijn 24/7 bereikbaar per telefoon, e-mail en alle dagen van de week per chat.


MaatjesApeldoorn: is een samenwerking tussen de Kap en Stimenz. Wij bieden maatwerk door het 1 op 1 matchen van getrainde maatjes met mensen die, op verschillende levensgebieden, om ondersteuning vragen.


Stichting Ontmoeting: ondersteunt mensen die worstelen met tal van praktische, psychische, financiële en sociale problemen. Ontmoeting helpt hen om hun leven weer op orde te krijgen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. In een netwerk met vrijwilligers en professionals biedt Ontmoeting praktische hulp op meerdere levensgebieden.


Platform Gehandicapten Apeldoorn: vertegenwoordigt de belangen van de burgers met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking in de gemeente Apeldoorn. Vrijwilligers van het project (ON)beperkt functioneren als vraagbaak, onafhankelijk ondersteuner, keukentafelgesprek begeleider voor mensen met een fysieke beperking, chronische ziekte, mantelzorgers en professionele organisaties, overheidsinstanties en zorgaanbieders. 


Stichting Present: slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen zijn. Je inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en/of een sociaal isolement. 


Stichting Schuldhulpmaatje: helpt mensen, die in de schuldhulpverlening dreigen te geraken, er middenin zitten of het traject pas hebben afgesloten, door hen te koppelen aan een maatje die hen verder helpt bij het schuldenvrij komen.


Stichting Seniorenplatform Apeldoorn: is een platform dat de belangen van alle senioren in Apeldoorn bewaakt en contacten onderhoudt met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente. Daarnaast zijn binnen het Seniorenplatform vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).


Seniorenvoorlichting: is een onderdeel van Stimenz en geeft informatie en advies aan senioren in Apeldoorn omtrent (financiële) regelingen en voorzieningen, die kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te wonen.


Skill Ability: Wij geloven dat jongeren met hun talent een glimlach op iemands gezicht toveren. Skill Ability brengt daarom behulpzame jongeren, van 15 tot 30 jaar, en kwetsbare stadgenoten samen.


Slachtofferhulp Nederland: helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing. Bent u slachtoffer, getuige, betrokkene, achterblijver of nabestaande? Wij ondersteunen u op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Onze hulp is altijd gratis!


Stimenz: bevordert een samenleving waarin iedereen mee doet en van betekenis is, vanuit de 5 kernwaarden: dichtbij, respectvol, overstijgend, ondernemend en onafhankelijk. De onderdelen Seniorenvoorlichting, Home Start en Hfftig zijn apart op deze site te raadplegen.


Vier het Leven: organiseert film-, concert-, theater- en museumarragementen voor ouderen met als doel het voorkomen en verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement.


Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU): is een hulpdienst voor kortdurende hulp in de thuissituatie. Ze wil op deze wijze bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en functioneren.


Log in

Indien niet gekozen is voor twee staps authenticatie kun je het veld beveiligingscode leeglaten.

Contact netwerkregisseur

Stel een vraag of stuur een bericht:

Met dit formulier stuur je een e-mail naar Karin Gasseling, netwerkregisseur.

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com