Over ons

Ertoe doen

Contact
Platform Informele Zorg

Het platform vrijwilligersorganisaties is een samenwerkingsverband van organisaties en initiatieven die vrijwillige ondersteuning bieden in de thuissituatie. De vrijwilligersorganisaties en initiatieven zijn actief binnen de gemeente Apeldoorn. Het platform komt twee keer per jaar fysiek bijeen en gebruikt de website als een instrument voor dynamische samenwerking.

 

Doelstelling platform

Door samenwerking worden de eigen kwaliteiten van vrijwilligersorganisaties en initiatieven verbonden met wat er in de samenleving nodig is. Hulpvragers en vrijwilligers weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en worden door middel van een warme match (persoonlijk gesprek) aan elkaar verbonden. Op organisatieniveau streven we ernaar om van elkaar te leren en versterken we elkaar door samen te werken. Het platform is een duidelijke gesprekspartner als het gaat om belangenbehartiging op het gebied van de informele zorg.

 

Visie op informele zorg

De vrijwilligersorganisaties en initiatieven ondersteunen mensen in kwetsbare situaties. Het gaat hierbij om burgers die er niet in slagen zelfstandig of met behulp van hun eigen netwerk (mantelzorgers, familie, buren, school e.d.) hun hulpvragen op te lossen. De inzet van vrijwilligers vervangt niet de zorg en hulpverlening van beroepskrachten, maar vormt een volwaardige aanvulling op deze zorg. De vrijwilliger staat naast de ander, zonder een directe afhankelijkheid te creëren. Ze gaan uit van de eigen kracht en behoeften van de hulpvrager en hun inzet levert zowel iets op voor de hulpvrager als voor de vrijwilliger (wederkerigheid). De vrijwillige ondersteuning kan kortdurend (versterken eigen kracht en zelfredzaamheid) of langdurend van aard zijn (vangnetfunctie). De ondersteuning is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen met aanvaardbare kwaliteit van leven.

Log in

Indien niet gekozen is voor twee staps authenticatie kun je het veld beveiligingscode leeglaten.

Contact netwerkregisseur

Stel een vraag of stuur een bericht:

Met dit formulier stuur je een e-mail naar Karin Gasseling, netwerkregisseur.

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com