Netwerkregisseur

Ertoe doen

Contact
  Samenwerken, met elkaar verbinden om zo de hulpvragers en vrijwilligers in Apeldoorn, zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dat is voor mij de motivatie om als netwerkregisseur, na jaren in de formele zorg te hebben gewerkt, de informele zorg te ondersteunen. Wetende dat de formele zorg het zwaar heeft en er onvoldoende kennis is om de informele zorg op de juiste manier in te zetten. Op zoek naar bestaande en nieuwe verbindingen, het netwerk blijven uitbreiden, overdracht van informatie en gezamenlijk gaan staan voor onze uitgangspunten, en het opstarten van nieuwe initiatieven. Dit met elkaar delen en oppakken geeft mij veel energie, de informele zorg nog beter op de kaart zetten is mijn passie en tegelijkertijd de uitdaging. Hopelijk gaan we samen op weg naar een nog betere inzet van de informele zorg binnen Apeldoorn. "
Karin Gasseling
 

Wat is de rol van de netwerkregisseur

De regisseur heeft een aanjagende rol als het gaat om het domein van de vrijwilligers die ondersteuning bieden in de thuissituatie. De regisseur zet zich in om de vrijwilligersorganisaties te inspireren, te verbinden en te ondersteunen. Zij bereidt twee keer per jaar de platformbijeenkomsten voor en ondersteunt de leden bij het gebruik van de website als digitaal samenwerkingsinstrument.

 

De website telt drie basisfunctionaliteiten:


Digitale sociale- en verwijskaart

Hulpvragers en vrijwilligers kunnen zelf de organisatie zoeken en vinden waar zij zich bij thuis voelen of waar het dienstenaanbod hen aanspreekt. Hulpvragers en vrijwilligers die hun weg niet vinden, komen bij de regisseur terecht en worden verder geholpen.

 

Forum

Platformleden kunnen gebruik maken van het forum om elkaar te bevragen, door te verwijzen, kennis te delen, signalen door te geven e.d.. De regisseur monitort het forum en neemt signalen, witte vlekken en vragen mee in overleggen en contacten. Zij heeft een aanjaagfunctie om te komen tot belangenbehartiging, nieuwe diensten, samenwerking en oplossingen.

 

Pop-up actie

Om burgerinitiatieven en andere sociale partners de kans te geven informatie uit te wisselen en krachten te bundelen, is er een pop-up actie functionaliteit. Hier kan een ieder aangeven dat hij/zij iets wil ondernemen binnen het informele domein (vrijwilligerswerk). De regisseur brengt partijen met elkaar in contact en ondersteunt waar gewenst. Dit kan in de vorm van het organiseren van een brainstormsessie, d.m.v. verslaglegging, betrekken andere partijen etc.

 

 

Mocht u vragen hebben of in contact willen komen met het platform, neem dan gerust contact op.

Log in

Indien niet gekozen is voor twee staps authenticatie kun je het veld beveiligingscode leeglaten.

Contact netwerkregisseur

Stel een vraag of stuur een bericht:

Met dit formulier stuur je een e-mail naar Karin Gasseling, netwerkregisseur.

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com