Netwerkregisseur

Ertoe doen

Contact
  Hoe kunnen we als organisaties gezamenlijk de vrijwilligershulp in de thuissituatie zo goed mogelijk vormgeven? Welk wiel hoeven we niet opnieuw uit te vinden omdat onze collega-organisaties dit al doen en kunnen? Welke vragen komen er op ons af als de beroepskrachten binnen zorg en welzijn bepaalde zorg niet meer mogen leveren?
Voor mij, ooit in Leiden als politicoloog afgestudeerd, zijn dit fascinerende vragen. Op dit moment houd ik me al meer dan 15 jaar bezig met zorg en welzijn. Het is dan ook niet de eerste keer dat ik me mag inzetten voor een uitgebreid netwerk. Als coördinator RAAK (Regionale aanpak kindermishandeling) werkte ik samen met 11 gemeenten en talrijke organisaties in de keten van preventie tot curatie. Voor mij draait het altijd om verbinden en overbruggen. Vaak is er al zoveel eigen kracht en motivatie, kennis en ervaring… Net dat zetje geven of inzichtelijk maken wat er is en wat gedeeld mag worden, daar wil ik me voor inzetten samen met u."
Jo-anne van Zaanen
 

Wat is de rol van de netwerkregisseur

De regisseur heeft een aanjagende rol als het gaat om het domein van de vrijwilligers die ondersteuning bieden in de thuissituatie. De regisseur zet zich in om de vrijwilligersorganisaties te inspireren, te verbinden en te ondersteunen. Zij bereidt twee keer per jaar de platformbijeenkomsten voor en ondersteunt de leden bij het gebruik van de website als digitaal samenwerkingsinstrument.

 

De website telt drie basisfunctionaliteiten:


Digitale sociale- en verwijskaart

Hulpvragers en vrijwilligers kunnen zelf de organisatie zoeken en vinden waar zij zich bij thuis voelen of waar het dienstenaanbod hen aanspreekt. Hulpvragers en vrijwilligers die hun weg niet vinden, komen bij de regisseur terecht en worden verder geholpen.

 

Forum

Platformleden kunnen gebruik maken van het forum om elkaar te bevragen, door te verwijzen, kennis te delen, signalen door te geven e.d.. De regisseur monitort het forum en neemt signalen, witte vlekken en vragen mee in overleggen en contacten. Zij heeft een aanjaagfunctie om te komen tot belangenbehartiging, nieuwe diensten, samenwerking en oplossingen.

 

Pop-up actie

Om burgerinitiatieven en andere sociale partners de kans te geven informatie uit te wisselen en krachten te bundelen, is er een pop-up actie functionaliteit. Hier kan een ieder aangeven dat hij/zij iets wil ondernemen binnen het informele domein (vrijwilligerswerk). De regisseur brengt partijen met elkaar in contact en ondersteunt waar gewenst. Dit kan in de vorm van het organiseren van een brainstormsessie, d.m.v. verslaglegging, betrekken andere partijen etc.

 

 

Mocht u vragen hebben of in contact willen komen met het platform, neem dan gerust contact op.

Log in

Indien niet gekozen is voor twee staps authenticatie kun je het veld beveiligingscode leeglaten.

Stel een vraag of stuur een bericht:
Met dit formulier stuur je een e-mail naar Jo-anne van Zaanen, de netwerkregisseur.